Misiune și viziune

VIZIUNEA

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”,

treaptă spre viitor pentru copiii noştri,

îşi pregăteşte continuu viitorii cetăţeni ai Uniunii Europene.

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”  Pecica, va fi un liceu competitiv, bazat pe profesionalism, civilizaţie, modernism şi siguranţă, în care va  activa un grup socio-profesional caracterizat prin eficienţă şi flexibilitate, într-o societate în continuă dezvoltare.

 


MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE

Raţiunea de a fi a unităţii noastre şcolare este de a deveni un centru de resurse educaţionale şi tehnice oferite comunităţii locale şi de a-l promova în comunitatea europeană.

Oferta noastră educaţională vizează formarea la elevi a personalităţii complexe, transparente, deschisă la inovaţii şi invenţii, optimizarea calificării profesionale compatibile cu cea europeană,  egalizarea şanselor pentru toţi tinerii, inserţia socio-profesională a absolvenţilor noştri. Împreună, cadrele  didactice, părinţii şi partenerii  sociali oferă elevilor un sistem de valori spirituale şi morale necesare promovării spiritului multicultural european. Toate căile de acces, în perspectiva dezvoltării economice a oraşului nostru, se deschid dinspre şcoala noastră spre restul lumii.

În acest sens, receptivi la cerinţele pieţei locale, încercam să calificăm elevi în domeniile în care aceştia îşi vor găsi viitoare locuri de muncă după absolvire. Domeniile și calificările propuse de şcoală au fost mereu și sunt cele cerute de piaţa muncii, respectiv pentru  meseriile de tehnician în prelucrarea lemnului,  tehnicieni designeri mobilă și amenajări interioare, alături de profilurile liceului teoretic, real și uman.