Clasa pregătitoare

PREZENTAREA CLASELOR PREGĂTITOARE
DE LA LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR”, PECICA


Dacă, până nu de mult, de preşcolar se ocupa eminamente grădiniţa, prin noua reformă din învăţământ o parte din sarcini îi revine, pe bună dreptate, şcolii.

 

clasa-pregatitoare-004

Clădirea școlii

Ne referim, aici, la învăţăceii din grupa pregătitoare care au fost transferaţi la şcoala…De ce? Grădiniţa are un rol important pentru formarea socio-emoţională, numai că, nefiind obligatorie, mulţi copii nu beneficiau de ea din diferite motive, cum ar fi: grădinițe inaccesibile ca locaţie, opțiunea părinților sau ignoranţa acestora etc. În plus, mai ales în mediul rural, grădiniţele nu erau reprezentate peste tot, fapt ce constituia un dezavantaj de pornire în formarea intelectuală şi socială a copiilor de la sate. Bineînţeles, acest lucru se răsfrângea în primul rând asupra copiilor care veneau în clasa întâi cu mai puţine şanse de a competiţiona cu cei de la oraş. La baza legii nu stau, desigur, doar motive de ordin administrativ sau geografic (diferenţa dintre şcoală şi grădiniţă este foarte mare: mediul este diferit, responsabilităţile şi programul copiilor de asemenea), ci şi motive care ţin de o pregătire a copiilor pentru a face faţă şcolii.

clasa-pregatitoare-003

Terenul de sport

Aici, fără doar şi poate, intervine acomodarea, privită sub toate aspectele ei, copiilor dintr-a-ntâia trebuindu-le cel puţin un trimestru pentru a se deprinde cu noile reguli din mediul şcolar şi pierzând, astfel, un start important. Grupa pregătitoare de la grădiniţă asigură doar o pregătire strict intelectuală, nu şi una de mediu şi cerinţe, iar succesul școlar depindea foarte mult şi de echilibrul emoţional al copilului. Dacă, până mai ieri, şcoala putea solicita copilul-elev prin schimbările de cerinţe, de program, de solicitare, de colectiv, de spaţiu sau de cadru didactic, acum aceasta îi oferă un an pentru a se acomoda. O veritabilă acomodare cu un mediu nu se poate face decât în acel mediu, iar atmosfera şcolară nu se poate reda mai natural decât…la şcoală. Este mai ușor și pentru copii, si pentru părinţi, și pentru administrație, ca întreg parcursul învățământului obligatoriu să se petreacă în aceeași instituție, Liceul Teoretic” Gheorghe Lazar” Pecica oferind toate condiţiile.

De ce clasa pregătitoare?

Poate cel mai important aspect care trebuie luat în considerare de părinţi este faptul că o clasă pregătitoare asigură egalitatea de şansă pentru un bun start şcolar pentru toţi copiii, indiferent dacă aceştia au fost sau n-au fost la grădiniţă. Ea, clasa pregătitoare, permite accesul tuturor copiilor la educaţie, indiferent de mediul de provenienţă, sprijinind, astfel, în mod direct şi concret, acomodarea treptată cu şcoala. Acest lucru se răsfrânge într-un mod pozitiv şi asupra părinţilor, permitându-le acestora să se acomodeze pentru a putea crea, la rându-le, comunităţi de sprijin pentru copii în jurul şcolii, şi astfel, printr-o abordare mai apropiată a copilului și a familiei sale, să deschidă întreaga școală spre viața reală.

clasa-pregatitoare-002

Sala de clasă a Clasei Pregătitoare

Alte motive, la fel de importante, ar fi cele legate de atenuarea discrepanţelor dintre educaţia din familie şi cea instituţională, dintre grădiniţă şi şcoală, formarea intelectuală a copiilor la această vârstă şi asigurarea integrării copilului într-un mediu social de congeneri.

Ce se întâmplă în clasa pregătitoare?

Trebuie spus că în clasa pregătitoare copilul găseşte un loc de întâlnire şi de colaborare cu alţi copii de-o seamă cu el, dar şi de un timp suficient de important pentru acomodarea cu colegii, cu doamna învăţătoare, cu clădirea şcolii, cu programul şcolar. Nu există teme, calificative sau note, programul fiind lejer şi centrat pe nevoile de învăţare ale copiilor de această vârstă. Se va pune preţ – educativ vorbind – pe socializare, pe dezvoltarea emoţională, pe joc şi bucuria de a afla lucruri noi, fără constrângeri,fără note, calificative sau evaluari stresante. Vor fi, aşadar, 50 de minute în care se va îmbina transmiterea unor noi cunoşţinte cu jocul, cu activităţi ce stârnesc curiozitatea copiilor şi răspund nevoilor specific vârstei. Adică, joaca pur şi simplu! Acest lucru îi va permite învăţătoarei să se ocupe de cunoaşterea fiecărui copil în parte, ceea ce nu poate fi decât extrem de util pentru stimularea educativă individualizată.

clasa-pregatitoare-001

Sala de clasă a Clasei Pregătitoare

Părinţii au toate motivele să fie încântaţi de această schimbare în bine, deoarece copilul dobândeşte la grupa pregătitoare din şcoală abilităţi de comunicare, de colaborare, stabilire de relaţii cu copii de aceeaşi vârstă şi cu adulţi din afara familiei. Apoi, învăţarea sistematică, gândirea logica, autosugestionarea timpului şi a efortului, adaptarea la situaţii noi, rezistenţa la frustrare sau asumarea de sarcini, sunt lucruri de care un părinte trebuie să ţină cont. Dacă îl încurajaţi pe copil să fie sociabil, comunicativ, tolerant, prietenos, independent, dacă încercaţi să fiţi relaxaţi, încrezători, binedispuşi, atunci, toate acestea, îl vor ajuta pe copil să se integreze uşor în noua colectivitate. Discutând cu el despre şcoală, în funcţie de interesul său, de temerile lui, cu calm şi cu bunăvoință, el se va putea bucura de faptul că este mare deja.

Doar merge la școală! Nu-i asa?