Mapa profesorului

PORTOFOLIUL  PROFESORULUI

„Mapa profesorului reprezinta „cartea de vizita” a activitătii didactice a profesorului eficient, permite pastrarea materialelor si organizarea acestora astfel incat sa fie operationale, obliga profesorul la o munca de calitate, la responsabilitate si rigoare profesionala, intrucat toate „documentele” sunt „la vedere”. Structura mapei profesorului:


Partea I  – DATE PERSONALE

 1. Structura anului scolar
 2. Încadrarea (clase, nr.de ore)
 3. Orarul
 4. Fişa postului
 5. Calendarul activitatilor pe anul in curs
 6. Curriculum Vitae
 7. Raport de autoevaluare

 

Partea a II-a  – ACTIVITATEA DE LA CATEDRĂ

 1. Programa şcolara
 2. Microprogramele pentru optionalele propuse
 3. Planificarea materiei (planificarea anuala si planificarea pe unitati de invatare)
 4. Proiecte didactice
 5. Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora si observatiile-concluziile ce se impun, testele sumative pentru fiecare unitate de invatare sau testele date la sfarsit de semestru sau an scolar)
 6. Evaluarea alternativa (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor intocmite de elevi)
 7. Fise de lucru (pe clase, pe nivel de performanta vizat)
 8. Catalogul profesorului
 9. Programa de pregătire pentru recuperarea cunostintelor
 10. Lista materialului didactic existent
 11. Fise cu asistentele la ore

 

Partea a III-a – PERFORMANTE

 1. Calendarul Olimpiadelor, concursurilor scolare
 2. Descriptori de performanta
 3. Subiecte propuse
 4. Tabel nominal cu elevii selectionati si pregatiti pentru aceste concursuri
 5. Planificarea pregatirii suplimentare
 6. Prezenta la pregatiri
 7. Rezultatele obtinute la diferite faze

 

Partea a IV-a – PROIECTE PERSONALE

 • Cuprinde lista cu proiecte sau chiar proiectele pe care ni le-am propus pe o anumita perioada.

 

Partea a V-a – PERFECTIONARE

 • Evidenta clara a activitatilor de perfectionare organizate la nivelul unitătii de invatamant (catedra, consilii profesorale) sau de CCD-ISJ, diplome, certificate

 

Partea a VI-a – MATERIALE

 • Scrisori metodice, regulamente, publicatii, adrese MECT, ISJ  etcc
 • Dintre toate materielele, considerăm  că Planificarea anuala, semestrială si pe unitati de invatare reprezinta piesa cea mai importanta din portofoliu, tocmai pentru că sta la baza celorlalte


PORTOFOLIUL ELEVULUI

Portofoliul  elevului include rezultatele relevante, obţinute prin  metode şi tehnici de evaluare (probe scrise, verificări orale, probe practice, autoevaluare, proiect, observarea sistematică a comportamentului etc.) sau prin activităţi extracurriculare. Elevul are  libertatea de a cuprinde  în portofoliu materialele pe care le consideră necesare sau care îl reprezintă cel mai bine. Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului, prin care profesorul poate să-i urmărească progresul – în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval de mai lung de timp (un semestru sau un an şcolar). Reprezintă un pact între elev şi profesorul care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze. Profesorul discută cu elevul despre ce trebuie să stie şi ce trebuie să facă acesta de-a lungul procesului de învăţare. La începutul demersului educativ se realizeaza un diagnostic in concordanta cu stilul de invatare a acestuia  asupra necesităţilor elevului de învăţare pentru a stabili obiectivele şi criteriile de evaluare. Diagnosticul este făcut de profesor şi este discutat cu elevul implicat în evaluare.

Portofoliul cuprinde:

 • lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucrări/fişe,etc. şi numărul paginii la care se găseşte);
  rezumate;
 • eseuri;
 • articole, referate, comunicări;
 • fişe individuale de studiu;
 • proiecte şi experimente;
 • temele de zi de zi
 • probleme rezolvate;
 • rapoarte scrise – de realizare a proiectelor;
 • teste şi lucrări semestriale;
 • chestionare de atitudini;
 • înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau  împreună cu colegii săi;
 • observaţii pe baza unor ghiduri de observaţii;
 • reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează;
 • autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului;
 • interviuri de evaluare;
 • alte materiale, contribuţii la activităţi care reflectă participarea elevului/grupului la derularea şi soluţionarea temei date;
 • viitoare obiective pornind de la realizările curente ale elevului/grupului, pe baza intereselor şi a progreselor înregistrate;
 • comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale altor grupuri de învăţare şi/sau ale altor părţi interesate, de exemplu părinţii;


MAPA DIRIGINTELUI