PROIECT LEONARDO, 2011

Mobilitate europeană pentru o bună integrare pe piață muncii în industria mobilei

 

În perioada 20 martie – 17 aprilie 2011, 16 elevi ai Grupului Școlar „Gheorghe Lazăr” Pecica, însoțiți de profesor inginer Țîrle Dorina și profesor Daniel Toth, director adjunct al unității școlare mai sus menționate, au efectuat o mobilitate în Polonia, în cadrul unui proiect finanțat din fondurile europene, proiectul „Mobilitate europeană pentru o bună integrare pe piață muncii în industria mobilei”.

Mai mulți elevi au participat la o selecție de dosare, în urma căreia, 16 au fost selectați pentru această mobilitate.

leonardo-polonia001

Elevii se află în formare profesională inițială în cadrul Grupului Școlar „Gheorghe Lazăr” Pecica, calificare technician designer mobilă și amenajări interioare, nivel 3. Ei se pregătesc să lucreze în industria mobilei în ateliere de design și amenajări interioare sau să își deschidă propria afacere.

Deoarece producția de mobilă are în prezent un înalt grad de tehnologizare și folosește tot mai mult material și soluții cu respect pentru natură, sisteme de construcții moderne și cere profesioniști cu un grad înalt de calificare, cei 16 elevi implicați în acest proiect încearcă să fie în pas cu tendințele prezente.

O mare parte a modulelor cuprinse în programa școlară a claselor a 11-a și a competențelor cuprinse în aceste module pot fi obținute în clasă sau atelierul de tâmplărie; sunt însă unele precum cele de „Constructie a mobilei” care nu se pot dezvolta decât prin stagii de pregătire practică în secții și ateliere de producție, care fac efectiv mobilă, așa cum prevede programa.

leonardo-polonia-002

În aceste condiții, parteneriatele școlii cu firmele de mobilă din Pecica au fost duse mai departe prin dezvoltarea unui parteneriat prin plasamentul într-o companie dintr-o țară străină, pentru a dezvolta formarea profesională a elevilor beneficiari ai acestui proiect. De asemenea, această mobilitate a reprezentat o șansă prin  care elevii au acumulat experiența de lucru care le va asigura o bună integrare pe piața muncii, practicarea cu succes a profesiei și obținerea satisfacției profesionale în viața adultă.

Principalele obiective ale proiectului atinse în cadrul acestei mobilități au fost:

  • Sprijinirea participanților români să dobândească experiență de muncă într-un mediu de lucru european conectat cu domeniul lor de lucru: construcția mobilei în scopul facilitării integrării profesionale pe piața muncii.
  • Îmbunătățirea competențelor personale, competențelor de comunicare și cooperare în relațiile de muncă, a competențelor culturale și lărgirea orizontului cultural în vederea creșterii nivelului de adaptare la un mediu de muncă și de viață în altă țară.
  • Încurajarea elevilor participanți să accepte ideea de mobilitate în  muncă și formare în cadrul Uniunii Europene ca o perspectivă de a găsi loc mai bun.
  • Stabilirea unei platforme de colaborare transnațională în instituții de formare românești și companii europene și dezvoltarea încrederii  reciproce si cooperarii in cadrul Uniunii Europene.

Conţinuturile studiate au fost:

 • Tema 1 – dimensionarea produselor de mobilier pe bază de elemente tipizate,modulate;
 • Tema 2 – tehnologii moderne de fabricaţie a mobilei-corp a producerea panourilor;
 • Tema 3 – tehnologii moderne de fabricaţie a mobilei corp-montaj.

Perioada de plasament a fost fixată de comun acord cu organizaţia de primire la 4 săptămâni între 21.03.2011 şi 17.04.2011 şi coincide cu cea din planul de învăţământ aprobat prin anexa 3 OMECI 3313/02/03/2009 pentru această calificare. Deoarece pe durata stagiului s-au dezvoltat toate competenţele cuprinse în SPP, şcoala va realiza transferul, recunoaşterea şi includerea în calificare a competenţelor dezvoltate pe durata acestui stagiu. Înscrierea în certificatul de competenţe emis elevilor la sfârşitul programului de formare dă o recunoaştere internaţională a acestor certificate.

Polonia a fost aleasă deoarece face parte din marii producători de mobilă din Europa, aflându-se pe poziţia 4. În oraşul Wroclaw se găsesc 3 fabrici de mobilă cunoscute pe piaţa internaţională şi sunt interesate să susţină formarea viitorilor specialiști în domeniu. Un alt motiv pentru care Polonia a fost aleasă pentru efectuarea acesei mobilităţi, a fost acela că Polonia exportă mobilă în România, și diferite produse poloneze se pot găsi în casele noastre.

Pregătirea profesională a elevilor s-a desfăşurat la fabrica de mobilă Vega System Meble.Vega System Meble este o companie privată de producţie şi de comercializare, cu o vechime  de peste 10 ani. Firma este specializată în producerea de mobilă-corp şi, la fel ca toţi producătorii polonezi de mobilă, se remarcă prin utilizarea instalaţiilor tehnologice, cele mai moderne dar şi prin personal cu înaltă calificare. Din seria de produse oferite de Vega, face parte o bogată colecţie de mobilier de bucătărie şi mobilier de baie. În această fabrică produsele se realizează pe linii mecanizate, ce pot fi reglate dând elemente de mobilier într-o varietate de sortimente, conform proiectelor şi cerinţelor clientului. Fiecare componentă se găseşte în 3 culori. Filozofia care îi caracterizează este de a oferi un produs excelent la cel mai mic preţ posibil. Firma a câştigat în 2001 titlul „Polish is good” ca apreciere a calităţii produselor cu marca Vega.

Compania a fost partener de primire în proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci. A avut şi a furnizat formare prin stagiu de instruire practică unor formabili din şcoli din Bulgaria, Turcia, România şi are experienţă în stagiul de practică.

Dincolo de rezultatele practice şi experienţa practică acumulată, elevii participanți în cadrul acestui proiect vor avea validate rezultatele dobândite ale învăţării prin:

Certificatul de mobilitate Europass, unde sunt înscrise competenţele profesionale, cunoştinţele şi abilităţile dobândite de către participant, evaluate de către tutorele de stagiu.
Certificate lingvistice unde se va înscrie nivelul de cunoaştere a limbii engleze atins la sfârşitul mobilităţii de fiecare participant.
Certificate de participare la acţiuni de mobiliate unde se vor înscrie competenţe dobândite de participanţi, altele decât cele profesionale.

Elevilor şi însoţitorilor li s-au asigurat toate costurile aferente deplasării: transport intern şi extern, cazare, masă, excursii, bani de subzistenţă, asigurări medicale.

Prof. Claudia Balaș – responsabil proiect