Proiecte internaționale

Ne-am obișnuit ca în ultimii ani în școala noastră să se desfășoare proiecte cu finanțare europeană.

Primele proiecte la care școala noastră a avut reprezentanți s-au desfășurat în cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții – LLP. Gheața a fost spartă în anul 2007, când școala noastră a fost reprezentată prin prof. Camelia Kallos la un Seminar de Contact Comenius în Slovenia. În anul 2008, d-na profesor Simona Szedlak a fost beneficiara unui grant Comenius – mobilitate individuală, participând la un stagiu de formare profesională în Suedia. În anii 2008 și 2009 liceul pecican a avut profesori selectați în proiecte din cadrul programului sectorial Leonardo demarate de către Inspectoratul Școlar Județean Arad. Profesorii noștri, Claudia Balaș, Camelia Kallos și Daniel Toth au participat la stagii de formare profesională în diferite instituții de învățământ din Finlanda.

În perioada 2008-2010, școala noastră a fost coordonatorul unui proiect multilateral în cadrul programului sectorial Comenius, „European Journey Through Legends”, proiect derulat în parteneriat cu școli din 5 țări europene: Grecia, Turcia, Polonia, Italia și Spania. În acest proiect au fost implicați atât elevi cât și profesori ai școlii noastre, coordonatorul parteneriatului fiind prof. Camelia Kallos.

Anul școlar 2010-2011 a adus încă un nou proiect european în școala noastră, Leonardo, benedificiarii fiind de această dată elevii din clasele a XI-a, profilul design. Aceștia au efectuat un stagiu de 4 săptămâni de pregătire profesională într-o fabrică de mobilă din orașul Wroclaw, Polonia.

În anii școlari 2015-2017, liceul nostru este implicat într-un nou parteneriat european în cadrul progrramului Erasmus+, KA2-parteneriat numai într școli, cu numele „Reach the Sky”. De data aceasta parteneri noștri sunt școli din Polonia, Turcia, Slovenia și Spania. Tematica abordată în cadrul proiectelor desfășurate în acest parteneriat o constituie matematica și știintele naturii – în mod particular o atenție deosebită acordându-se astronomiei, care se dorește a fi introdusă ca obiect de studiu optional/facultativ.